Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
εκκαθάριση μνήμης
garbage collection
 
 

Σκουπίδια (garbage) είναι συνηθισμένος χαρακτηρισμός για ασυναρτησίες που παρουσιάζονται είτε στην επιφάνεια εργασίας είτε στην εκτύπωση. Δηλ. είναι στοιχεία που παραμένουν αδέσποτα στην μνήμη. Πολλές φορές η ΜΤΠ (μταυπί, Μνήμη Τυχαίας Πρόσβασης) μπορεί να είναι φορτωμένη με στοιχεία που είναι άχρηστα. Εκκαθάριση μνήμης μπορεί να γίνει αν προσφέρεται από το ΛΣ. Πολλά προγράμματα εκτελούν μόνα τους εκκαθάριση της μνήμης όταν συμπληρωθεί μια ενέργεια. Εκκαθάριση μνήμης συμπεριλαμβάνει και την απεκχώρηση τομέων της μνήμης.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία