Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
gateway
πύλη, πυλαίος, διόδος
 
 

Το σημείο σύνδεσης ενός δικτύου με ένα άλλο. Συνήθως το σημείο αυτό είναι ένα κομβοτάξιο δηλ. ένας υπολογιστής ή δρομολογητής. Αν τα πρωτόκολλα λειτουργίας των δυο δικτύων είναι τα ίδια τότε απλώς ο υπολογιστής είναι το σημείο εισ/εξ των δικτύων και το κομβοτάξιο παίζει το ρόλο προδιακομιστή. Αν τα πρωτόκολλα των δικτύων είναι διαφορετικά τότε ο υπολογιστής παίζει το ρόλο συμβατιστή των δικτύων τροποποιόντας τα πακέτα δεδομένων ώστε να μπορούν να σταλούν μέσω του άλλου δικτύου.

 

 

γέφυρα                                  bridge
γεφυρολογητής,                      brouder
     γεφυρο(δρομο)λογητής

         
         
         
         
Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία