Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
Γκ, γιγάκυκλος
GC, gigacycle, GHz, gigahertz
 
 

Είναι 1 δις. κύκλοι ανά δεύτερο. Οι Γιγάκυκλοι είναι το μέτρο μέτρησης της ταχύτητας των επεξεργαστών, δηλ. του ρυθμοχρονισμού (clock speed) του υπολογιστή.

Ένας επεξεργαστής με ρυθμοχρονισμό 300 Γκ, εκτελεί 300 δις. κύκλους το δευτερόλεπτο. Παλιά ο ρυθμοχρονισμός μετριόταν σε Μεγάκυκλους, Μκ (MHz) δηλ. εκ. κύκλους ανά δεύτερο. Αυτή η ταχύτητα ανήκει στο παρελθόν.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία