Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
genlock, generator locking
κλειδαριά γεννήτριας, κλείδωμα γεννήτριας
 
 

Είναι ένα εξάρτημα που δίνει τη δυνατότητα σε μια οπτική επιφάνεια, τηλεόραση, μηνύτωρα, να χειρίζεται ταυτόχρονα δυο ή περισσότερα σήματα. Τι κάνει είναι να «κλειδώνει» το ένα σήμα που παραμένει ανενεργό και παρουσιάζει το δεύτερο ή το τρίτο. Προσφέρει έτσι τη δυνατότητα εργασίας πάνω σε πολλά πλαίσια σε ένα μόνο όμως κάθε φορά.


Το ίδιο γίνεται και με τα πλαίσια διαλόγου. Το πλαίσιο διαλόγου, ή παράθυρο, είναι το ενεργό ενώ το μεγάλο πλαίσιο «κλειδωμένο». Με δείξη επιλέγεις σε πιο πλαίσιο θέλεις να εργαστείς. Είναι μια βολική εφεύρεση που σου προσφέρει τη δυνατότητα εργασίας σε διάφορα μέτωπα μιας εφαρμογής ή σε πολλές εφαρμογές μαζί αν αυτό βέβαια σου το επιτρέπουν το ΛΣ και οι εφαρμογές.
Με κλείδωμα γεννήτριας επιτυγχάνεται και η μίξη εικόνας ή βίντεο με συντονισμό και συγχρονισμό.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία