Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
διαβάθμιση, διαβαθμιστής
gradation, gradient
 
 

Xρωμοβάθμιση, φωτοβάθμιση, σκιαβάθμιση. Η βαθμιαία αλλαγή σε χρώση, ένταση και σκιά σε μια εικόνα ή γραφικό.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία