Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ανυσματικός επεξεργαστής, επεξεργαστής πινάκων
array processor, vector processor
 
 

Πρόκειται για επεξεργαστή ή επέκταση στην αριθμητική μονάδα του επεξεργαστή που του δίνει τη δυνατότητα να επεξεργάζεται μια συστοιχία (πίνακα) δδμνων σε διάφορες διαστάσεις ταυτόχρονα. Αυτή η επεξεργασία είναι διαφορετική απ’ αυτή των βαθμωτών επεξεργαστών που επεξεργάζονται ένα στοιχείο ανά χρονική περίοδο. Οι ανυσματικοί επεξεργαστές σχεδόν εξαφανίστηκαν με τη γενική αύξηση των δυνατοτήτων των βαθμωτών επεξεργαστών.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία