Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
graphics file format
ΓραΜο, Γραφικó Μορφότυπο
 
 

Εδώ κάποτε χαθήκαμε. Προσπαθούσαμε για κάθε πορτοκάλι να βρούμε μετάφραση στα ελληνικά του ονόματος του και της ποικιλίας του. GIF, JPEG, JPG, BMP, TIFF, PNG. Ύστερα ήταν και τα παράγωγά τους. Όταν μετρήσαμε καμιά 60ριά καταλάβαμε ότι απλώς μεταφράζαμε γράμματα του λατινικού αλφάβητου. Κάθε εταιρεία, κάθε μπασμένος προγραμματιστής έβγαζε και βγάζει μια νέα έκδοση Γραφικού Μορφότυπου. (ΓραΜο, ωραίο).

Τα έσοδα από τη χρήση ενός μορφότυπου γραφικών είναι πολλά ιδίως αν γενικευτεί. Το ΓΡΑφικό ΜΟρφότυπο είναι ο τρόπος αποθήκευσης και διακίνησης γραφικών σε ψηφιακή μορφή. Δηλαδή μετατροπή της εικόνας από εικόνα σε ψηφία, διακίνηση σε ψηφιακή μορφή και αναπαραγωγή της από τον υπολογιστή στην αρχική της μορφή. Σχεδόν πάντα υπάρχει και κάποια συμπίεση που γίνεται από αλγόριθμο. (Είναι αυτοί οι αλγόριθμοι που φέρουν επιδικαιώματα).

Υπάρχουν δυο ειδών ΓραΜο. Τα δυφιογραφικά ή πλαισογραφικά (bitmapped, raster) και τα ανυσμαρογραφικά (vector) και αυτό αφορά τόσο εικόνες όσο και χαρακτήρες. Στην ακρίβεια υπάρχει και ένα τρίτο ΓραΜο το κλασματογράφημα.

Και κάτι χρηστικό. Μάθετε τα προτερήματα και μειονεκτήματα δυο-τριών ΓΡΑφικών ΜΟρφóτυπων και χρησιμοποιείστε το πιο κατάλληλο για την περίπτωση. Προσφέρονται και βοηθήματα μεταφοράς από ένα μορφότυπο στο άλλο, αλλά, όπως πάντα, στις στροφές κάτι χάνεις.

 

 

   δυφιογράφημα, πλαισόγράφημα,   bitmap, bitmapped graphic, bit image,
         δυφιοχάρτης                                  raster graphic
   Γραφικό Μορφότυπο GIF               Graphics Interchange Format
   Γραφικό Μορφότυπο Πινγκ            Portable Network Graphics 
   Μορφότυπο Σημασμένου               TIFF, Tagged Image File Format

             Αρχείου Εικόνας
   Κλασματογραφικό Μορφότυπο       Fractal Image Format

         
         
         
         
         
Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία