Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
gray scale, gray scaling, grey scale
κλιμακωτó γκρίζο, κλίμακα του γκρίζου
 
 

Η απεικόνιση σε μια μεγάλη κλίμακα που ξεκινά από το λευκό και φτάνει μέχρι το μαύρο. (Εδώ να κάνουμε μια διευκρίνιση. Αποκαλούμε μια εικόνα ασπρόμαυρη όταν έχει μόνο άσπρο και μαύρο. Γενικεύτηκε όμως και είναι αποδεκτό να αποκαλούμε «ασπρόμαυρη» οποιαδήποτε εικόνα που έχει και κλιμακωτό γκρίζο).
 

Μια «ασπρόμαυρη» λοιπόν εικόνα έχει σχεδόν απεριόριστο αριθμό γκρίζων. Η απόδοση μιας εικόνας σε μια οθόνη μέσω του υπολογιστή γίνεται με μετατροπή της συνεχούς κλίμακας του γκρίζου σε μιαν εικόνα στο δεδομένο αριθμό γκρίζων που μπορεί ν’ αναπαραγάγει το σύστημα, που είναι συνήθως 16 ή 256 σκιάσεις του γκρίζου. Ενώ όμως στην καθαρά ασπρόμαυρη απεικόνιση χρειάζεται ένα δυφίο (bit) ανά φωτόκοκκο (pixel) στο κλιμακωτό γκρίζο χρειάζονται 4-8 δυφία για κάθε φωτόκοκκο. Αυτό απαιτεί βεβαίως περισσότερη μνήμη.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία