Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ΓΔΧ, γαδιχί, Γραφική Διεπαφή Χρήστη
GUI, Graphics User Interface
 
 

Πρώτα πρέπει να καταλάβουμε τι είναι «διεπαφή». Είναι αμφίδρομος μεταφραστής της γλώσσας που καταλάβει ο υπολογιστής και της γλώσσας που καταλάβει ο χρήστης. Είναι ο μεσάζων.
 

Λοιπόν, αρχικά ο μηνύτωρας ήταν μια μαύρη οθόνη με τον δρομέα -τότε ήταν μια παύλα-, να αναμένει εντολές. Κι έπρεπε ο χρήστης να γράψει την εντολή με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Π.χ. «αντέγραψε το φάκελο τάδε που βρίσκεται στον δίσκο τάδε στο αρχείο τάδε».
 

Και όλα αυτά δεν τάγραφε όπως το λέμε εδώ αλλά με χρήση συμβόλων. Όλα αυτά πήγαν περίπατο με την εισαγωγή της Γραφικής Διεπαφής Χρήστη και ταυτόχρονη αύξηση των δυνατοτήτων των προγραμμάτων και των υπολογιστών. Όλα τα κουμπιά, εικονίδια, όπως και η κύλιση και δείξη από ποντίκι, η σύρση και απόθεση, η κοπή και κόλληση αποτελούν αυτοματισμούς, έτοιμες εντολές που διευκολύνουν τον χρήστη αλλά και τον υπολογιστή στην εκτέλεση εργασίας. Αυτή είναι η Γραφική Διεπαφή Χρήστη, ένα σύνολο εντολών που τίθενται στη διάθεση του για εύκολη εντολοδότηση του υπολογιστή, ο οποίος, διαδρά αναλόγως και μπορεί να του προσφέρει και άλλες επιλογές.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία