Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ASF, Advanced Streaming Format
ΜΠΙ, Μορφότυπο Προχωρημένης Ισοροής
 
 

Κάθε φάκελος, αναλογα με το τι περιέχει, κείμενο, εικόνα, ήχο, βίντεο, παίρνει και το αντίστοιχο μορφότυπο. Αυτό το ASF είναι ένα μορφότυπο της Μικροσόφτ για πολυμέσα, δηλ. ήχο, εικόνα, βίντεο

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία