Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
υπερχώρος
hyperspace
 
 

Υπερχώρος, μια έννοια λίγο ασαφής. Χρησιμοποιείται στην επι.φαν. σαν ο χώρος που είναι πιο μεγάλος (υπερμεγάλος) όπου συμβαίνουν άλλα πράγματα, και είναι λίγο πιο πέρα. Χρησιμοποιείται και σαν επίθετο του χωρόχρονου, δηλ. των τριών διαστάσεων συν αυτής του χρόνου. Χρησιμοποιείται και σε επιστημονικές θεωρίες για περιγραφή ενός πολλαπλού χώρου.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία