Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
hypertext
υ-κ, υπερκείμενο
 
 

Έτσι ονομάζεται η διασύνδεση βάσεων δεδομένων που διαδόθηκε σαν ο βασικός τρόπος μεταφοράς κειμένων και πληροφοριών στο Διαδίκτυο. Πρόκειται ουσιαστικά για δυναμικό κείμενο ή στοιχείο το οποίο αντί να παραπέμπει με αναφορές και υποσημειώσεις στο που ευρίσκεται η επεξηγείται κάτι, απλώς χρησιμοποιώντας δεσμούς και ενδοδεσμούς και υπερδεσμούς, αυτόματα ανοίγει τις σχετικές σελίδες και ιστοτάξια στον αναγνώστη ή προβάλλει το ίδιο επεξηγήσεις.
 

Το υπερκείμενο εκμεταλλεύεται την ισχύ των υπολογιστών για άμεση παρουσίαση στον αναζητητή οποιωνδήποτε πληροφοριών είναι δυνατό να αναφερθούν. Διαβάζοντας ένα κείμενο για τον Παρθενώνα το όνομα Περικλής αποτελεί παραπέμπτη σε κείμενα για τον Αθηναίο πολιτικό και αν το κείμενο για τον Περικλή είναι βασισμένο στα κείμενα του Πλούταρχου τότε μπορεί να υπάρχουν σχετικοί δεσμοί τόσο για τον Πλούταρχο όσο και στα κείμενα του Πλούταρχου στο πρωτότυπο και σε μετάφραση. Και αν μέσα στα κείμενα του Πλούταρχου... φτάνει, φτάνει. Το υπερκείμενο είναι ίσως το ισχυρότερο μέσο παροχής άμεσης πληροφόρησης και γνώσης που έχει εφευρεθεί από τον καιρό του Γουτεμβέργιου. Σκεφτείτε το.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία