Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
assemble, assembler, assembly language
μετασκευάζω, μετασκευαστής, γλώσσα μετασκευής
 
 

Το είπαμε πολλές φορές, οι υπολογιστές, αν καταλαβαίνουν κάτι, είναι το 0 και το 1, φόρτιση 0 βολτ ή 5 βολτ. Το πρόγραμμα που επεξεργάζεται η ΚΜΕ (Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας) είναι μια σειρά από 0 και 1.Τώρα, ο άνθρωπος προγραμματιστής δεν μπορεί να προγραμματίσει σ’ αυτή τη «χαμηλού επιπέδου» γλώσσα μηχανής. Αν προσπαθήσει θα φρικάρουν και θα φρακάρουν κι αυτός και ο υπολογιστής.


Γι αυτό το λόγο υάρχουν οι γλώσσες μετασκευής οι οποίες βρίσκονται ένα επίπεδο πιο πάνω από την γλώσσα μηχανής. Η γλώσσα μετασκευής χρησιμοποιεί λέξεις και σύμβολα που γνωρίζει ο προγραμματιστής. Και επειδή ο υπολογιστής αυτά δεν τα καταλαβαίνει εισέρχεται εδώ ο μετασκευαστής, ένα πρόγραμμα που μετατρέπει λέξεις και σύμβολα της γλώσσας μετασκευής σε γλώσσα μηχανής, δηλ. σε 0 και 1.


Ο κάθε τύπος επεξεργαστή έχει δική του γλώσσα μηχανής και βεβαίως δική του γλώσσα μετασκευής. Τον παλιό καλό καιρό όλα γράφονταν σε γλώσσα μετασκευής. Μέχρι που δημιουργήθηκαν γλώσσες ψηλού επιπέδου που χρειάζονται μεταγλωττιστές ή μεθερμηνευτές για μετατροπή τους σε γλώσσα μετασκευής ή γλώσσα μηχανής. (Με λίγα λόγια οι διάφορες γλώσσες της υπολογιστικής που ακούτε είναι επικοινωνιακές διεπαφές μεταξύ του προγραμματιστή -και του προγράμματος- με τον υπολογιστή).

 

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία