Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ATA, advanced technology attachment
ΠΠΤ, Προσάρτηση Προχωρημένης Τεχνολογίας
 
 

Αφορά την ενσωμάτωση και ολοκλήρωση των κυκλωμάτων οδήγησης του σκλ.δ. Είναι γνωστή και ως ΟΛΗΟ (IDE).

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία