Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
JPEG, Joint Photographic Experts Group
Αφαιρετική Συμπίεση Εικόνων
 
 

Μια γελοία ονομασία ενός αλγόριθμου που συμπιέζει έγχρωμες, ή γκριζοκλιμακωτές εικόνες και φωτογραφίες. Μια επιτροπή εμπειρογνωμόνων δούλεψε πάνω σ’ αυτή την αφαιρετική συμπίεση γύρω στο 1992. Οι εισηγήσεις της έγιναν Πρότυπο ΙΣΟ το 1994.

Για λόγους χωρητικότητας όσο και για λόγους γρήγορης μετάδοσης, υπήρχε μεγάλη ανάγκη για συμπιέσεις ιδίως χωροβόρων εικόνων. Έφτιαξαν αυτό τον αλγόριθμο. Πετυχαίνει συμπιέσεις κάτω στο 1% του αρχικού μεγέθους με μεγάλες όμως απώλειες στην εικόνα και στα χρώματα. Προσφέρει τη δυνατότητα ισοζυγισμού μτξ ποιότητας εικόνας και ποσοστού αφαίρεσης. Συνηθισμένη συμπίεση 10:1. Δεν χειρίζεται ασπρόμαυρες ούτε κινηματογραφικές εικόνες. Φαίνεται ότι αυτοί οι εμπειρογνώμονες δεν έχουν δουλειά να κάνουν και συνέρχονται συχνά γιατί υπάρχει συνέχεια στο συμπιεστικό μορφότυπο που εφεύραν κάτω από άλλες ονομασίες. (JBIG, MPEG).

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία