Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
jumper
υποκυκλώνω, υποκύκλωση, υποκυκλωτήρας
 
 

Συνήθως ένα πολύπλοκο τυπωμένο κύκλωμα δεν είναι ένα αλλά πολλά κυκλώματα που συλλειτουργούν. Μέρη του κυκλώματος μπορεί να μη λειτουργούν αν αυτό δεν έχει διευθετηθεί, ή μπορεί να λειτουργούν με επιλεγμένες παραμέτρους.


Εδώ έρχεται η υποκύκλωση, αν την προσφέρει το συνκύκλωμα. Ένα μικρό βύσμα (γέφυρα, υποκυκλωτής, -ρας) μπορεί να τοποθετηθεί σε διαφορετικό συνδυασμό ακίδων θέτοντας σε λειτουργία αδρανή κυκλώματα ή αλλάζοντας τις παραμέτρους λειτουργίας.


Με υποκύκλωση ένας πρωτεύων σκλ.δ. μπορεί να γίνει δευτερεύων, μια κάρτα γραφικών να αδρανοποιηθεί. Με υποκύκλωση γίνεται συνήθως και ο ταχυχρονισμός ή βραδυχρονισμός του συστήματος, δηλ. να εργάζεται πέραν ή λιγότερο της προδιαγραμμένης ταχύτητας. Μη δοκιμάσετε ούτε υποκύκλωση ούτε ταχυχρονισμό ή βραδυχρονισμό αν δεν ξέρετε καλά τι κάνετε.

Καταχώρηση: 05/12/2009 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία