Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
εξασθένηση, εξασθένηση σήματος
attenuation
 
 

Θεωρείται φυσιολογικό κάθε σήμα να εξασθενεί κατά την μετάδοσή του από σημείο σε σημείο. Η εξασθένηση είναι το αντίθετο της ενίσχυσης (amplification). Η ισχύς του σήματος μπορεί να διατηρηθεί με επαναλήπτες οι οποίοι όχι μόνο αναμεταδίδουν ότι λαμβάνουν αλλά, στην περίπτωση ψηφιακών μεταδόσεων, επαναφέρουν το σήμα σχεδόν στην αρχική του μορφή και ισχύ.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία