Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
σύμπτυξη γραμμάτων, συμπτυσσόμενο ζεύγος, πίνακας σύμπτυξης
kerning, kerning pair, kerning table
 
 

Δεν πρόκειται για συμπύκνωση, δηλ. μείωση της απόστασης μεταξύ γραμμάτων. Αυτή προσφέρεται ως βοήθημα σχεδόν σε όλους τους επεξεργαστές κειμένων και είναι απλώς η μείωση του διάκενου των γραμμάτων. Σύμπτυξη γραμμάτων είναι να μπει το ένα μέσα στο άλλο αν υπάρχει χώρος. Η σύμπτυξη γίνεται όχι συνολικά αλλά ανά ζεύγος γραμμάτων. Για παράδειγμα τα νδ μπορούν να συμπτυχθούν, τα αβ δεν μπορούν. Η σύμπτυξη δεν μπορεί να γίνει σε όλες τις γραμματοσειρές.
 

Διαφοροποιήστε μεταξύ σύμπτυξης και συμπύκνωσης χαρακτήρων. Οι ισχυροί επεξεργαστές κειμένων παρέχουν σύμπτυξη γραμμάτων. Υπάρχουν πίνακες σύμπτυξης με τους χαρακτήρες που μπορούν να συμπτυχθούν ανά δυάδες. Η σύμπτυξη γραμμάτων διευκολύνει την ανάγνωση και την αντίληψη του περιεχομένου ενός κειμένου. Μεγάλα κενά μεταξύ γραμμάτων δυσκολεύουν μάτια και εγκέφαλο, λένε.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία