Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
πλήκτρο
key
 
 

Τα πλήκτρα είχαν, μέχρι την εισβολή των υπολογιστών, ελληνικές ονομασίες που τώρα πάνε να χαθούν. Πήραμε τα παλιά ονόματα, λάβαμε υπόψη πρόσφατες αλλαγές, προσθέσαμε νεότερα στοιχεία και να οι προτάσεις μας για βασικές ονομασίες.

 

   Φγ, Φυγή                                    Esc, Escape
   ΕκτπσηΟθ, (Εκτύπωση Οθόνης)     PrtSc, Print Screen
   Κυλιση, (Κύλιση)                         Scroll Lock
   Παυση/Ανκπη, (Παύση/Ανακοπή)   Pause/Break
   επαναφορά, Επνφρα, επνφρέας     backspace, BkSp
   Πρμβλη, Παρεμβολή                     Ins, Insert
   Αφετηρία, Αφτρια                         Home
   Ανω, Άνω μέρος σελίδας               PgUp, Page Up
   Κατω, Κάτω μέρος σελίδας            PgDn Page Down

   Διαγραφή                                    Delete

   Τέλος                                         End
   Θετης, Στυλοθέτης                       Tab, tabulator
   Εισγη, Εισαγωγή                          Enter
   ΜονοΚεφ, Μόνο Κεφαλαία            Caps Lock
   Μτθτης, Μεταθέτης (Κεφ)              Shift 
   Εναλ, Εναλλακτική Λειτουργία       Alt, Alternative
   ΜονοΑρ, Μόνο Αριθμοί                 NumLock

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία