Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
LAN, Local Area Network
ΔΤΠ, ΤΠ, Δίκτυο Τοπικής Περιοχής, Τοπικό Δίκτυο
(διταυπί)
 
 

Μερικοί υπολογιστές σε ένα κτίριο, τα γραφεία μιας εταιρείας για παράδειγμα, συνδεδεμένοι κυκλικά, αστροειδώς ή σε σειρά ενσύρματα ή ασύρματα, αποτελούν ένα ΔΤΠ (διταυπί, Δίκτυο Τοπικής Περιοχής, LAN).
Το κάθε ΔΤΠ έχει ένα διακομιστή που παρέχει μεριζόμενα στοιχεία (φακέλους, αρχεία, προγράμματα). Κάθε χρήστης είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει άλλα κομβοτάξια του δικτύου για παράδειγμα ένα κεντρικό εκτυπωτή. Υπάρχει βέβαια διαδικασία απόκτησης δικαιωμάτων πρόσβασης. Τα τοπικά δίκτυα λειτουργούν βάση πρωτοκόλλων, δικτυοδομών και υλισμικού/λογισμικού.
Υπάρχει βέβαια και το ΔΕΠ, Δίκτυο Ευρείας Περιοχής. Αυτό καλύπτει μεγάλη γεωγραφική περιοχή κι αποτελείται από δυο το λιγότερο ΔΤΠ:

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία