Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

40 Λέξεις της Ημέρας

Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

newsroom

αίθουσα σύνταξης

Εκτός από τον Εντιτορ έχουμε και το νιουσρουμ και τον κάμεραμαν και τον στέιτς μάνατζερ. Períergo που ακόμα δεν έγινε εισήγηση για υιοθέτηση της αγγλικής και εγκατάλειψη της ελληνικής. Ή μήπως η εισήγηση έγινε;Προηγούμενες λέξεις:

08/06/2023 cloaking, stealth ιστόκρυψη, ιστοσυγκάλυψη, συγκάλυψη δηλ-τα
05/06/2023 cybersecurity κυβερνασφάλεια
04/06/2023 bit-mapped font δυφιογραφική γραμματοσειρά
31/05/2023 pica δωδεκάστιγμο, 12στιγμο, πίκα
28/05/2023 in silico εν πυριτίω, με πυρίτιο
27/05/2023 zeptosecond, zs ευδοδεύτερο, ευδ
25/05/2023 CAD, Computer-Aided Design ΣΜΥ, σιμι, Σχεδιασμός Με Υπολογιστή, ηλεκτρονικός σχεδιασμός, ηλ-σχεδιασμός,
23/05/2023 planetesimal πλανητοελάχιστο
22/05/2023 war of attrition, battle of attrition πόλεμος φθοράς, μάχη φθοράς
20/05/2023 Esc, escape Φγ, Φυγή
19/05/2023 cultural studies Πολιτισμικές Σπουδές
18/05/2023 deep frying, deep fry βαθύ τηγάνισμα, βαθυτηγανίζω
17/05/2023 self-validate, selfvalidation, selfvalidading αυτοεπικυρώνω, αυτοεπικύρωση, αυτοεπικειρούμενος
13/05/2023 mote, remote ασύρματος πομποδέκτης, μικροπομποδέκτης
12/05/2023 bi-directional δικατευθυντήριος, αμφίδρομος
10/05/2023 fluid identity ρευστή ΤΤΤ, ρευστή ταυτότητα
08/05/2023 DVD, Digital Versatile Disk, Digital Video Disk ΟΣΔ, Οπτικός Σύμπυκνος Δίσκος, Οπτικός Συμπαγής Δίσκος
07/05/2023 increment, incremantal προσαυξάνω, προσαύξηση, προσαυξητικό
28/04/2023 carrier system φερέσυχνο σύστημα, μεταφορικό σύστημα
27/04/2023 title font, display face τιτλοσειρά, γραμματοσειρά τίτλων
26/04/2023 DNS, Domain Name System, Domain Name Service ΥΟΤ, Υπηρεσία Ονομασίας Τομέων
24/04/2023 disk stand, disk rack δισκοστάτης
21/04/2023 PCB, Printed Circuit Board, printed circuit,card, adapter τυπ.κυκ., τυπωμένο κύκλωμα, πλακέτα, κάρτα, προσαρμογέας
19/04/2023 pie graph κυκλογράφημα
18/04/2023 plain text, clear text απλό κείμενο, σκέτο κείμενο
17/04/2023 cross hair στόχαστρο, σταυρόνημα, σκόπευτρο, δείκτης
15/04/2023 Haptics Απτική, Απτική Επιστήμη
14/04/2023 bravo μπράβο
12/04/2023 odos οδός
11/04/2023 AC, alternating current ΕΡ, ερο, εναλλασσόμενο ρεύμα
10/04/2023 loop βρόχος,θηλιά
07/04/2023 laptop, notebook φορητός υπολογιστής, επιγονάτιος, λάπτοπ
06/04/2023 backside bus οπίσθιος δίαυλος
05/04/2023 حلال, حرام χαλάλι, χαράμι
04/04/2023 comma-delimited διαχωρισμός με κόμματα
31/03/2023 spoof, spoofing χρονεμβάλλω, χρονεμβολή, ηλ-παραπλάνηση
28/03/2023 teletext τλκ, τηλεκείμενο
27/03/2023 buckyball, buckminster-fullerene, fullerine ανθρακίδιο, ατομάνθρακας
26/03/2023 UPS, Uninterruptible Power Supply ΑΠΡ, Αδειάλειπτη Παροχή Ρεύματος, Σύστημα ΑΠΡ
25/03/2023 cut and paste κόψε κόλλα, κόβω κολλώ, κοπή κόλληση